Milieu

Milieubewust ondernemen is een vanzelfsprekendheid bij Verkley. Bij het uitvoeren van projecten scheiden we het restafval. Een deel hiervan wordt vervolgens hergebruikt. Verder stellen we onze kennis en kunde beschikbaar voor onderzoek naar duurzame oplossingen.

Deelname initiatieven

Verkley is lid van Bouwend Nederland en via activiteiten en evenementen worden de ontwikkelingen op het gebied van MVO, duurzaamheid en CO2-reductiemogelijkheden nauwlettend gevolgd. Daarnaast neemt Verkley actief deel aan de initiatieven ‘Fossielvrij Fryslân’ en ‘CO2 reductie KAM-adviseur Nederland’. Tijdens periodieke bijeenkomsten wordt kennis genomen van nieuwe ontwikkelingen en innovaties die CO2-reductie bevorderen en wordt er informatie gedeeld vanuit Verkley.

Onze footprint

Regelmatig berekenen we onze CO2-footprint. Wat is het energieverbruik van ons bedrijf en hoe kunnen we deze reduceren? We zijn daarom begonnen ons huidige wagenpark stapsgewijs te vervangen door meer zuinige en milieuvriendelijke bussen en auto’s.