Boortechniek-HDD

U wilt een leidingtracé aanleggen, maar treft obstakels zoals water-, spoor- en autowegen, die u liever niet open breekt? Verkley biedt de mogelijkheid deze obstakels te kruisen. Met minimale overlast en op vakkundige wijze. Maak kennis met horizontaal gestuurd boren.

Drie fases

In de eerste fase wordt een pilotboring gedaan. Tijdens het boren wordt een bentoniet vloeistof door een holle buis gepompt. Dit is noodzakelijk om de gemaakte tunnel stabiel te houden en de vrijkomende aarde naar het intredegat te transporteren.

In de tweede fase wordt de tunnel verruimd met een ruimer. Deze wordt vanuit het uittredegat terug getrokken naar het intredegat. Net zolang tot de gewenste diameter is bereikt.

In de derde fase wordt de buis aan de ruimer gemonteerd. Deze wordt weer terug getrokken naar de machine, waarna de leidingen worden aangebracht.

Compleet pakket

Een groot voordeel van gestuurd boren is dat de boorkop precies te volgen en te besturen is. Correcties kunnen dus meteen worden uitgevoerd. Verkley biedt u een compleet pakket aan:

  • Ontwerp en boorplan
  • Vergunningen en KLIC-gegevens
  • Inmeten en vervaardigen revisietekening
  • Uitvoeren van de boring
  • Leveren en lassen van de buizen

Ervaren personeel

De sleutel tot een succesvolle gestuurde boring is hoog gekwalificeerd personeel. Wij bieden u een uitstekend getrainde boorcrew, met jarenlange ervaring.