Aanleg middenspanningskabels incl. de aansluiting ervan op onderstation en regelstation, Lemmer-Harich

Opdrachtgever:

Liander

Locatie:

Lemmer-Harich

Vanuit onze vestiging in Lemmer begonnen we voor de bouwvak aan het Liander project “Voedingsbaan OS Lemmer-Harich”. Dit project omvat een uitdagend tracé van 17,5 kilometer tussen het onderstation in Lemmer en het regelstation in Harich. 

In het project stonden (en staan) we voor  een aantal complexe uitdagingen. Zo ligt het hele tracé in Lemmer in de primaire waterkering waardoor de werkzaamheden voor ingang van het stormseizoen (1 oktober) afgerond moesten zijn. Dit betekende dat we in vijf weken tijd vijf kilometer tracé moesten aanleggen, inclusief het uitvoeren van zeven HDD boringen. Verder bevindt het tracé zich voor 60% direct naast de provinciale weg N359. Vanwege de drukte van deze weg kozen wij ervoor ’s nachts de HDD boringen uit te voeren. Uiteraard moesten we ook hinderbeperking voor de vele vakantiegangers in en rondom Lemmer meenemen in onze werkmethode.

We zijn nu (half november) bezig met het meest uitdagende deel: de uitvoering van twee gesloten front (schild)boringen met ieder een lengte van 90 meter. Deze twee stalen DN900 mantelbuizen moeten we onder de Rijksweg A6 aanleggen.

Dit hele boorproces duurt circa zes weken. Voor het uitvoeren van de boringen moeten wij allereerst aan weerszijden van de A6 een tijdelijke damwandkuip creëren. Om schade aan naastgelegen gebouwen te voorkomen trillen we de damwandplanken niet, maar drukken deze met een speciale machine. Vervolgens voeren we de GFT boringen uit vanuit de damwandkuip. De benodigde stalen mantelbuizen (van 12 meter) lassen we allemaal in de put. Na afronding van deze boringen voeren we per stalen mantelbuis 18 buizen 110 mm. en 6 stuks 160 (allen HDPE) mm. in. Toekomstige verbindingen kunnen zo in de toekomst eenvoudig door deze mantelbuizen naar het onderstation. We verwachten de werkzaamheden eind maart 2023 af te ronden.