Aanleg kabelverbinding zonnepark Lemsterhoek, Lemmer

Opdrachtgever:

Liander

Locatie:

Lemmer

GroenLeven is een belangrijke speler in de markt van zonne-energie. Zij kozen ons om de kabels aan te leggen vanaf hun nieuw gebouwde zonnepark in Lemsterhoek naar het onderstation van Liander in Lemmer. Het tracé was in totaal 6,5 km waarin 2 bundels van 3 kabels kwamen te liggen.

Vanaf het begin werden wij bij dit project betrokken. We deden het vergunningentraject én de engineering. Zo bedachten we verschillende opties voor het tracé, maar in overleg met de opdrachtgever (en gemeente) kozen we het noordelijke tracé. Hiermee ontweken we maximaal de drukte van het toeristische Lemmer.

Op zich is het aanleggen van kabels voor ons natuurlijk dagelijkse kost, maar de uitdaging zat ‘m in het tracé: we moesten een grote watergang (Groote Brekken) en een naastgelegen natuurgebied kruisen. Dit realiseerden we met twee lange gestuurde boringen (circa 800 en 900 m¹) waarvan de uitlegstroken werden neergelegd langs de oevers. Dit gebeurde door sleepboten.

 

De bereikbaarheid (en onvoldoende draagkracht van de ondergrond) bij de beide uittredepunten van de boringen zorgde voor een andere een uitdaging. Pontons boden echter de oplossing. Hiermee vervoerden wij al het benodigde materieel.

 

We konden dit niet doen zonder de hulp van Abel Pasman Infra, 3DGWW, Antea Group Nederland, Aannemersbedrijf Zijsling en Zonen, Klever Boor- en Perstechniek, loonbedrijf Entjes, Henk van Tongeren Water & Techniek, Kooi Camerabewaking en VM Group. In de zomer werd het project tot volle tevredenheid van iedereen opgeleverd. Het was onze eerste opdracht voor GroenLeven en wat ons betreft is dit een mooi begin voor een succesvolle samenwerking.

Media Heerenveen maakte voor ons een gave video. Bekijk deze hieronder.