Vervangen Waterleiding Centrum Surhuisterveen

Opdrachtgever:

Vitens

Locatie:

Surhuisterveen

In het centrum van Surhuisterveen hebben wij 700 meter waterleiding vervangen in opdracht van Vitens. Ook hebben we gesaneerd en hebben we de bijbehorende dienstleidingen overgezet.

In januari zijn wij gestart met de werkzaamheden. Wij hebben deze werkzaamheden uitgevoerd zodat de gemeente Achtkarspelen na de bouwvak kan starten met de herinrichting van het winkelgebied. Het was om die reden belangrijk dat de werkzaamheden op tijd waren afgerond.

Het feit dat we midden in het centrum werkten, vroeg om goede afstemming met de omgeving. We hielden de winkels bereikbaar met bruggetjes en hielpen met bevoorrading als dit nodig was. Het werk verliep naar ieders tevredenheid en is eind april afgerond.