Verzwaring en verbetering elektriciteitsnet, Ameland

Opdrachtgever:

Liander

Locatie:

Ameland

Op Ameland kampt men met problemen op het elektriciteitsnet. Aan de ene kant is er een capaciteitstekort om te voldoen aan de toenemende vraag naar elektriciteit, en aan de andere kant kan men de op het eiland opgewekte energie niet kwijt. De kabels die jaren geleden zijn gelegd, zijn namelijk niet berekend op deze enorme energietransitie. 

Reden voor netbeheerder Liander om actie te ondernemen: het elektriciteitsnet moest verzwaard en verbeterd worden én de kabels moeten de elektriciteit ook van het eiland afvoeren. In totaal ging het om 14 km. kabel. Liander schakelde meerdere partijen in om deze bijzondere klus te klaren. Wij kregen de opdracht de kabels op het vaste land (bij Holwerd) en op Ameland aan te leggen. Bij Holwerd werkten we nauw samen met onderaannemer Abel Pasman en op Ameland met aannemer Spoelstra.

Naast de gebruikelijke stakeholders (zoals de omwonenden, gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat, enz.) moesten we ook rekening houden met de toeristische route waaraan Holwerd ligt. Hoofd-wegen wilden en mochten we niet afsluiten. Door met vele partijen in overleg te gaan, kwamen we met een voor alle partijen bevredigende oplossing. Ook de werkmethode stemden we zorgvuldig af. Zo kozen we ervoor om onder de dijk een gestuurde boring (HDD) aan te brengen in plaats 
van te werken in open ontgraving. Deze werkwijze hebben wij separaat geëngineerd. Tevens voerden wij hiervoor alle benodigde onderzoeken uit en hielden we steeds ruggenspraak met het Wetterskip Fryslân. Voor onze engineers en boorploeg zeker geen alledaagse klus!

 

Na een lange periode van voorbereiding en veel overleggen konden we in augustus 2021 van start. In Holwerd legden we twee parallel kabels van 4 kilometer aan van het onderstation van Liander naar de transitiemof voor de overgang op de zeekabel, gelegen op de kwelder. Ook op Ameland moest de parallel kabel naar de transitiemof. Deze legden wij over een lengte van 2 kilometer naar het station op Buren nabij de Wittebrug. Ook legden we een 96-aderige glasvezel, voor Liander zelf, aan en monteerden deze af.

 

Het totale project duurde voor ons ongeveer 18 weken en we zijn er trots op dat we hebben bijgedragen aan het toekomstbestendig maken van Ameland. OneUpMedia maakte voor ons een mooie reportage over dit project. Nog meer informatie over dit project is te lezen op liander.nl/ameland.