Uitbreiding MS/HS Station Stadskanaal

Opdrachtgever:

Enexis/Engie

Locatie:

Stadskanaal

De plannen voor de aanleg van zonne- en windenergieparken in de Veenkoloniën hebben gevolgen voor de energievoorziening in dit gebied. Ter voorbereiding op de aanleg van deze parken heeft Enexis de opdracht gegeven om het onderstation in Stadskanaal uit te breiden met een nieuw schakelgebouw (ABB). Daarnaast wordt het bestaande station naar 20 KV ge-upgrade en de bestaande transformatoren vervangen door nieuwe met meer vermogen.

Wij hebben de primaire kabels (20kV) gelegd en aangesloten. In totaal 10 bundels van elk drie single-kabels. De montage heeft Engie gedaan. De oude transformator-(middenspannings-)kabels zijn door ons verwijderd. Een complexe opdracht qua civiele werkzaamheden omdat binnen de bestaande installatie van Enexis en Tennet werd gewerkt. Dit betekent rekening houden met de ligging van het bestaande leidingnetwerk ondergronds en de 110 kV lijnen van Tennet bovengronds. Kortom, zeer voorzichtig te werk gaan. Daarnaast was het een klus om de nieuwe kabels op de juiste plek te leggen. Wateroverlast maakte de uitdaging compleet.

Om de nieuwe installatie te bewaken en te monitoren hebben wij ook de secundaire installatie voorzien van ca. 10 kilometer (!) laagspanning- en telecomkabels.