Spoedreparatie middenspanningsnetwerk in Leeuwarden

Opdrachtgever:

Liander

Locatie:

Leeuwarden

Het blijkt maar weer dat een bundeling van kennis, vakmanschap en medewerking van alle betrokkenen tot snelle en goede oplossingen leidt…

Op 30 november 2020 trad er een storing op in het middenspanningsnetwerk van Liander in Leeuwarden. Na het nodige meetwerk kwam de netbeheerder er achter dat de kabel die onder de Harlingertrekvaart doorloopt de veroorzaker was van deze storing.

Een storing kan uiteraard grote gevolgen hebben voor de levering van stroom. Om tot een oplossing te komen, schakelde Liander de vof Pol-Verkley in. Het maken van een gestuurde boring onder de Harlingertrekvaart, waar nieuwe kabels ingetrokken konden worden, bleek dé oplossing te zijn. In nauw overleg met Gemeente Leeuwarden, Liander en wij (als de vof Pol-Verkley) bedachten we vervolgens een plan de campagne om het ook uit te voeren.

Het resultaat van de samenwerking was:

  • We onderzochten, door het maken van proefsleuven, de maakbaarheid van de gestuurde boring.
  • In een heel kort tijdsbestek maakten we een ontwerp voor de gestuurde boring.
  • Op basis van dit ontwerp vroegen we de benodige vergunningen aan.
  • De bevoegde instanties konden snel schakelen en waren in staat zeer snel deze vergunningen te verlenen.

Vanaf 10 december zijn de voorbereidingen getroffen voor het maken van de gestuurde boring. Na het maken van de pilotboring op 11 december kon een dag later een ruimgang gemaakt worden in de boortunnel. Er werden zeven buizen (zes maal 110 mm en éénmaal 160 mm) op de 13e onder het water doorgetrokken. Na het trekken van de kabels konden in de week van 14 december de aansluitende verbindingslassen gemaakt worden.