Project Vitens – Boring Vollenhoverkanaal

Opdrachtgever:

Vitens

Locatie:

Marknesse/Vollenhove

In opdracht van Vitens hebben we in het Vollenhoverkanaal (tussen Marknesse en Vollenhove) bestaande zinkers vervangen door twee HDD’s van 355 PE.

Problemen met bestaande zinkers
Eind 2017 waren er problemen met de leveringszekerheid van het drinkwater vanaf de waterwinning in St. Jansklooster naar Emmeloord. De oorzaak van het probleem zat in één van de zinkers onder het Vollenhoverkanaal. De zinkers stammen uit de begin jaren 70 en zijn destijds gemaakt uit de zogenoemde ‘oliecrisis’ PVC . Eén van de zinkers was lek en de kans op lekkage van de andere zinkers was reëel. Om de leveringszekerheid van het drinkwater te garanderen heeft Vitens ons de opdracht gegeven om een plan  te engineren om de bestaande zinkers te vervangen door twee HDD’s van 355 PE.

Voorbereiding en uitvoering
Na maanden van voorbereiding en overleg met meerdere provincies, gemeentes, waterschappen en particulieren  zijn we  in april 2019 na het stormseizoen begonnen met de werkzaamheden. De twee HDD’s zijn met behulp van gyro-steering tool uitgevoerd door onze 20-tons boormachine. Deze zijn vlot en zonder problemen verlopen. De HDD’s zijn aan beide kanten gekoppeld op de bestaande 400 PVC transportleidingen met een schema en een stuk veldstrekking. De bestaande zinkers zijn daarna afgekoppeld en gevuld met schuimbeton. Nadat de nieuwe leidingen in bedrijf zijn genomen is  een koppelleiding gelegd tussen twee transportleidingen van 400 PVC en 300 Beton. Hierdoor heeft Vitens nu  meer mogelijkheden om te kunnen sturen (omleiden) van hun  waterstromen.

Succesvolle samenwerking
Om de leveringszekerheid te blijven garanderen, is er bij elke uitvoeringsstap continu gekeken naar de gevolgen voor de watervoorziening. De goede samenwerking tussen  Vitens en ons heeft uiteindelijk tot een succesvol project geleid.