Persleiding Wetterskip

Opdrachtgever:

Wetterskip Fryslân

Locatie:

Surhuisterveen, Harkema, Kootstertille

Door het toenemend inwonersaantal van Surhuisterveen, en daarmee ook grotere hoeveelheden afvalwater, is een nieuwe persleiding noodzakelijk. Daarnaast wordt het rioolwater van rioolgemaal Surhuisterveen niet meer geloosd in het rioolgemaal Harkema, maar gaat het rechtstreeks naar de RWZI (Rioolwaterzuiveringsinstallatie) te Kootstertille. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het maken van een 6-tal gestuurde boringen ø 560mm en 1 van ø 450mm met een totale lengte van zo’n 710 mtr. Hierbij wordt een nieuwe PVC buis ø 500mm over ca. 4480 mtr aangelegd.

De nieuwe persleiding wordt o.a. aan weerszijden van de bestaande gestuurde boring onder het Prinses Margrietkanaal door gekoppeld. Verder wordt er een injecteerpunt gerealiseerd nabij Harkema wat samengesteld zal worden uit diverse gietijzeren hulpstukken.

U kunt ook de website van Wetterskip Fryslân bezoeken voor informatie over het complete project. Klik hier.