Omlegging Watertransportleiding Vitens

Opdrachtgever:

Vitens

Locatie:

Acht locaties nabij de N381

Vanwege de ombouw van de N381 naar een autoweg hebben wij op een 8-tal locaties de watertransportleiding omgelegd. Elke locatie kende zijn eigen specifieke uitdagingen wat betreft ontwerp en aanleg. We hebben 3500 meter 630 mm en 1000 meter 315 mm pvc buis gelegd.

Daarnaast is er 1400 meter hpe 710 mm en 280 meter hpe 355/500 mm gestuurd geboord. De bestaande transportleiding is negen keer onderbroken om de nieuw gelegde leiding aan het bestaande net te koppelen. Tot slot zijn oude leidingen geruimd.

Vitens is zeer tevreden over de wijze waarop Verkley het project heeft gerealiseerd: de betrokkenheid van de medewerkers en het meedenken tijdens de uitvoering, de ondersteuning in het voortraject (engineering, voorbesprekingen met derden, tracewijzigingen) en het snel en adequaat inspelen op veranderende situaties.