Modificatie Gasnet Enexis

Opdrachtgever:

Enexis

Locatie:

Groningen

In opdracht van Enexis heeft Verkley modificatie werkzaamheden aan het hoge druk gasnet uitgevoerd. Enexis wenste bij deze werkzaamheden dat de gaslevering van de 8” stalen gasleiding niet werd onderbroken. Daarvoor hebben wij door middel van flowstopping en twee aanboringen onder druk, een omloopleiding toegepast.