Aanleg middenspannings netwerken, Drachten

Opdrachtgever:

Liander

Locatie:

Drachten

De energietransitie levert ons vanuit verschillende opdrachtgeversvelden veel werk op. Zo worden er veel netwerken met middenspanning aangelegd, waaronder een ring rondom Drachten. Opdrachtgever hiervoor is netbeheerder Liander. 

Ring A7 Drachten omvat de aanleg van circa 19.400 meter tracé en 41.465 meter kabel en loopt zowel door stedelijk als door landelijk gebied. Om wegen, waterwegen maar ook moeilijk te graven tracés te kruisen werken wij met gestuurde boringen. Voor dit project voerden wij maar liefst 47 boringen uit met een totale lengte van 7.291 meter. 

Eén van de kruisingen had een lengte van 335 meter. Hiervoor maakten wij twee boortunnels op circa 10 meter uit elkaar. In de ene boortunnel zaten 12 buizen en in de andere 13, variërend in diameter van 110 mm rond tot 160 mm rond.

Van ontwerp en engineering tot en met de uitvoering is deze boring gefaciliteerd door Verkley.