Aanleggen middenspanningskabels Twijzel – Buitenpost – Kollum

Als vof Pol-Verkley gaan we het energienet versterken in opdracht van Liander. Hiervoor worden er middenspanningskabels aangelegd door Twijzel en Buitenpost, richting Kollum. De kabels worden aangelegd in open ontgraving en met gestuurde boringen.

11 mei zijn we gestart vanaf Kollum richting Buitenpost (Trekweg, Oost). Vanaf 28 mei wordt er ook gewerkt in de berm langs de provinciale weg (noordzijde) tussen Twijzel en Buitenpost. We zetten onze werkvakken veilig af en er worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst. Hierdoor is de ventweg aan één zijde alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer en fietsers. De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 16:00 uur. Incidenteel wordt er buiten deze werktijd gewerkt.

Hinder
Aanwonenden kunnen hinder ondervinden doordat enkele inritten tijdelijk niet of beperkt te gebruiken zijn. Hierover wordt de aanwonende vooraf geïnformeerd door de aannemer. De omgeving kan (geluids)hinder ondervinden van het materieel op de weg.

Meer informatie
Meer informatie over dit project en de planning is te bekijken op www.liander.nl/buitenpost.

Werkroute: