Vof Pol-Verkley versterkt elektriciteitsnet Holwerd-Dokkum

Vof Pol-Verkley werkt in opdracht van Liander aan het versterken van het energienet tussen Holwerd en Dokkum. Lees hieronder het artikel van Liander.

Extra kabels voor zonne-energie Ameland en Noard-East Fryslan

Liander gaat komende periode extra kabels aanleggen tussen Holwerd en Dokkum. Dit is nodig om de toenemende hoeveelheid zonne-energie van Ameland en gemeente Noard-East Fryslan goed af te kunnen voeren naar het onderstation in Dokkum. Ook de bestaande elektriciteitsstations in beide plaatsen worden aangepast en uitgebreid. De werkzaamheden hiervoor starten deze week.

Toenemende opwek zonne-energie

In Friesland vinden volop ontwikkelingen plaats voor duurzame energie. De vraag naar capaciteit van het elektriciteitsnet groeit flink. Met name grote zonneparken vragen om uitbreidingen van het huidige elektriciteitsnet, dat oorspronkelijk niet is ontworpen op deze ontwikkeling. Liander houdt rekening met een scenario dat de hoeveelheid energie geproduceerd uit zon in Friesland ca. twintig keer zo groot wordt.

Verbindingen versterken tussen Friesland en Ameland

Ook op Ameland zijn verschillende initiatieven voor nieuwe zonneparken. De opgewekte elektriciteit gaat nu via kabels door de Waddenzee naar een elektriciteitsverdeelstation in Holwerd. Dat station zit inmiddels aan de grenzen van de capaciteit. Ook de achterliggende verbindingen die verder het vasteland in gaan, kunnen de groeiende hoeveelheid duurzame elektriciteit niet meer aan. Daarom is besloten ook daar het net uit te breiden en te versterken.

Kabels van 20 kilovolt

Komende periode worden er twee 20-kilovoltkabels aangelegd tussen Holwerd en Dokkum. Deze kabels hebben een lengte van circa tien kilometer. Daarnaast worden de elektriciteitsstations in beide plaatsen aangepast en uitgebreid. In Dokkum wordt het station ook uitgebreid om nieuwe zonneparken op het vast-eland aan te sluiten. De werkzaamheden gaan in totaal ongeveer 1 jaar duren; medio 2020 moeten de uitbreidingen klaar zijn.