De Wet Keten Aansprakelijkheid heeft tot doel het voorkomen van misbruik bij de afdracht van loonbelasting/premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen.
Om het risico van aansprakelijkheid te beperken, kan de onderaannemer een geblokkeerde rekening (G-rekening) openen. De aannemer stort op deze g-rekening bedragen die overeenkomen met de loonheffingen die de onderaannemer in verband met het werk moet afdragen. De aannemer kan dat deel van het factuurbedrag ook rechtstreeks storten op een speciaal rekeningnummer bij de Belastingdienst.

Elk PDF is met een muisklik te downloaden.