Waar we voor staan

Waar we voor staan

Flexibel schakelen, duurzaam verbinden

Verkley is gespecialiseerd in het leggen, monteren en testen van kabels en leidingen: gas, water, elektra, data, telecom, warmtenetten en openbare verlichting. Onze vakmensen zijn ervaren in de advisering, engineering, projectmanagement en de realisatie van kabel- en leidingnetten. Verkley heeft vaste, meerjarige contracten en werkt op projectbasis vanuit aanbestedingstrajecten. Verkley werkt met een bedrijfsvoeringsconcept dat bestaat uit de inzet van de combinatie vast personeel en een flexibele schil.

Onze klanten zijn de netwerkbedrijven in de water-, energie-, data- en telecomsector, de industriële ondernemingen en de overheid. Klanten vinden dat wij het verschil maken door onze mensen. Onze mensen zijn nuchter, oplossingsgericht en deskundig. We spelen flexibel in op veranderende omstandigheden en hebben korte interne lijnen. Onze mensen zijn vaklieden en betrokken bij hun werk, klanten en omgeving. Zij leggen de netwerken op een betrouwbare en veilige manier aan. Wij staan hoog genoteerd in de Liander Kwaliteit en Veiligheid beoordeling. Al 25 jaar werken we als combi aannemer aan de gecombineerde aanleg van hoofd- en aansluitleidingen voor de netwerkbedrijven.

Het maatschappelijk belang van ons werk groeit. Het minimaliseren van overlast, milieubelasting en verspilling is onderdeel van ons kwaliteitsdenken en handelen. We werken aan duurzame inzetbaarheid van onze mensen en zijn erkend werk-leer bedrijf.

De directie van Verkley bestaat uit: 

Chris van der Veen

Chris van der Veen (algemeen directeur)

Douwe website

Douwe Tijsma (financieel directeur)

Nanne website

Nanne de Vries (Technisch directeur)