Gesloten Front Boring

Gesloten front boring (GFB) of microtunnelling is een techniek waarmee leidingen met grotere diameters sleufloos worden aangebracht. De grond wordt verwijderd met het roterende boorschild van de TBM(Tunnel Boor Machine). Water uit de boorkop maakt van de losgeboorde grond een slurry.

Scheiden en persen
Deze slurry wordt door de afvoerleiding teruggevoerd naar de scheidingsinstallatie. Hier wordt de grond weer van het water gescheiden. Achter het boorschild worden leidingsegmenten het boorgat ingeperst. De boring eindigt in de ontvangstput. De gesloten front boortechniek kan onder grondwaterniveau worden toegepast.