Nieuwe aannemerscombinatie CCN

Samen met A. Hak en Baas vormen wij de aannemerscombinatie CCN (Combi Combinatie Noord).

In deze combinatie schreven we in op een aanbesteding van Liander en Vitens. Het werk wordt namens hen gecoördineerd in samenwerkingsverband Combi SION. Het SION gebied is onderverdeeld in vier grote percelen, te weten:
* Friesland-Noordoostpolder
* Flevopolder-Hilversum
* Gelderland Noord
* Gelderland Zuid.

Onze combinatie werd het noordelijkste perceel gegund. De komende 8 jaar gaan we er gezamenlijk voor zorgen dat de netwerken in ‘ons’ perceel worden aangesloten, gesaneerd en aangepast.