Veiligheid

Verkley Veilig: we staan voor de veiligheid van onze medewerkers, onderaannemers en van de mensen in de omgeving waar wij werken. Het veiligheidsbewustzijn op een hoog niveau houden gaat niet vanzelf. Hier werken we continu aan met onze Verkley Veiligheidsregels, LMRA, Toolboxen, het delen van (bijna)incidenten enzovoort. Verkley werkt veilig of werkt niet.

Veiligheidsregels: niets over het hoofd zien: tel tot tien!

Onze medewerkers bezitten de certificaten voor veilig werken (conform BEI/VIAG/VCA), CROW veilig werken langs de weg, het veiligheidspaspoort en er is continue (bij-)scholing en instructie. Wij werken volgens onze 10 veiligheidsregels. Dit is meer dan een lijstje met regels waar iedereen naar werkt. Het betekent voortdurend alert en bewust zijn van de risico’s in ons werk. Veiligheid voor jezelf én voor collega’s én voor de omgeving. ’s Avonds gezond en veilig thuiskomen: daar gaat het om.

Delen en leren

Veiligheid staat op de agenda’s van al onze overleggen: met de opdrachtgevers, het uitvoerders-, projectleiders- en directieoverleg. We stimuleren het melden en bespreekbaar maken van onveilige situaties. Onveilige situaties worden gemeld via een gebruiksvriendelijke app. Dagelijks volgen we de meldingen van onveilige situaties in ons bedrijf en in de sector. Deze bespreken we met onze mensen. Ook wij delen de uitkomsten van onderzoeken, ervaringen en tips met onze branchegenoten.

LMRA

Voor de start van elk project houden we interne en externe kick-off waarin we de risico’s en maatregelen bespreken met medewerkers, de eventuele onderaannemers en de opdrachtgevers. Met de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) blijven medewerkers tijdens de uitvoering bewust van hun veiligheid. Als er iets wijzigt in het werk en voor/na een pauze wordt de LMRA gedaan en de zes vragen van de LMRA doorgelopen.

Onze omgeving op de hoogte

We staan voor de veiligheid voor onze omgeving. Daarom geven we voorlichting tijdens informatiebijeenkomsten, maar bijvoorbeeld ook op scholen, in buurtcentra en zorgcentra. Naast technische maatregelen zoals het afzetten met hekken en zorgen voor wegomleidingen, houden wij ook rekening met schooltijden, marktdagen en evenementen. Veiligheid is een terugkerend onderwerp tijdens onze inloopuren voor inwoners van een wijk.