Social respons

Sterk voor sociaal

Wij maken ons sterk voor social return (letterlijk: sociale opbrengsten). Wat we hier onder verstaan? Maatregelen in onze bedrijfsvoering die er voor zorgen dat we op sociaal vlak vooruit komen. Denk bijvoorbeeld aan het terugdringen van werkloosheid of sociale uitsluiting van een bepaalde groep. Onder social return bij aanbesteden verstaan we het zodanig inrichten van projecten dat er ook sociale doelen worden gerealiseerd. Dat is pas duurzaam verbinden.