Omgevingsmanagement

Open en helder

De uitvoering van onze werkzaamheden kan ongemak of hinder veroorzaken. Daarom informeren we bewoners en betrokkenen tijdig en volledig over de planning en de aard van het werk. Wij doen dit bijvoorbeeld via brieven, folders, inloopmiddagen, informatiebijeenkomsten of een wekelijks spreekuur op de bouwlocatie. 

Veiligheid voorop

De veiligheid van mensen in de omgeving van het werk staat voorop. Voorzorgsmaatregelen als looproutes zorgen ervoor dat mensen zich veilig kunnen verplaatsen en dat de gebouwen toegankelijk blijven. Indien nodig stemmen we werkzaamheden af, nemen we geluidsbeperkende maatregelen of passen we de transporttijden aan.

Voor volle tevredenheid

Wij zijn ons ervan bewust dat wij te gast zijn bij onze klanten. Onze mensen werken netjes, zijn vriendelijk en komen afspraken na. Eventuele klachten handelen wij zorgvuldig af. Door klanten te vragen naar hun tevredenheid, werken we continu aan het nog verder verbeteren van onze dienstverlening.