CO2-bewust Certificaat niveau 5 binnen

Met z’n allen bewust kijken (en ernaar handelen) hoe we binnen Verkley CO2 kunnen reduceren heeft zijn vruchten afgeworpen: we hebben het
CO2-bewust Certificaat niveau 5 – het hoogste – behaald.