Verkley neemt branchegenoot Roggen over

Verkley BV, aannemer in boven- en ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen) in Drachten, heeft met de familie Roggen overeenstemming bereikt over de overname van branchegenoot Roggen uit Groningen. Verkley neemt de vennootschappen Roggen Infra BV en Roggen Kabels-Leidingwerken BV. over, inclusief al haar personeelsleden (34 medewerkers).

De overname past goed in de strategie van Verkley om te groeien in de Noordelijke markt en bij haar overtuiging dat een sterke regionale aanwezigheid met een kwalitatieve aanpak van toegevoegde waarde is voor haar opdrachtgevers. De Noordelijke mentaliteit met veel kennis van- en ervaring in de regio’s Drenthe, Friesland en Groningen maakt Verkley en Roggen een sterke combinatie. Verdere acquisities worden daarbij niet uitgesloten mits dit past bij de regionale benadering.

Onlangs kon Verkley een meerjarig contract met Enexis aan haar portefeuille toevoegen, waaruit vooral werk in de stad Groningen voortvloeit. De medewerkers van Roggen zullen daar ook een belangrijke rol bij vervullen. In totaal heeft Verkley nu 10 contracten verspreid over meerdere regio’s en disciplines.
De door de heer E. Roggen in 1956 opgerichte onderneming Roggen is bijna 60 jaar zeer succesvol geweest in met name de stad Groningen, alsmede in de provincie Groningen en heeft in dat verband een uitstekende naam verworven. Verkley is zelf ook al jaren actief in de provincie Groningen en kan die positie met de overname van Roggen verstevigen. Deze overname is een belangrijke strategische stap en markeert een enerverende nieuwe fase voor Verkley. We brengen zo twee bedrijven samen die zich allebei richten op een hoge kwaliteit van de diensten die zij leveren.

De bedrijven leveren ondergrondse infrastructuren voor gas, water, elektra, CAI, warmtenetten en telecom. Verkley heeft zich ondertussen hersteld van de gevolgen van de economische crisis. De onderneming heeft goede vooruitzichten en investeert toekomstgericht. Ook op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en omgevingsmanagement is zij zeer actief. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Erik Blauw, algemeen directeur Verkley BV
E: erik.blauw@verkley.nl T: 06-10033832