Verkley verricht complexe HDD-boring

ProRail realiseert ter hoogte van de Rouaanstraat (spoorlijn Groningen-Zuidbroek) een opstelplaats voor treinen. Het bestaande spoortracé wordt daarom verbreed. Hiervoor moet de bestaande drinkwaterleiding worden verlegd.

In opdracht van het Waterbedrijf Groningen past Verkley deze drinkwatertransportleiding aan. 

Tijdens de horizontaal gestuurde boring wordt de in te trekken leiding met een totale lengte van 465 meter (uitwendige diameter 323.9 mm) opgetild, alvorens hij in de grond wordt ingebracht.

De bestaande transportleiding wordt maximaal 14 dagen buiten bedrijf gesteld. Binnen deze periode dient de nieuw aangelegde leiding volledig hygiënisch betrouwbaar te zijn opgeleverd en in bedrijf te zijn gesteld. 

Het werk is uiterlijk 28 oktober afgerond.