Verkley start in de Oranjebuurt in Groningen

Vanaf november 2017 tot en met juli 2018 zijn wij aan het werk in de Oranjebuurt in Groningen.

In opdracht van Enexis Netbeheer, Waterbedrijf Groningen en de Gemeente Groningen werken we aan het energie- en waterleidingnet. Tevens wordt de openbare verlichting vervangen.

Deze week worden de bewoners van het gebied hierover geïnformeerd.

Meer informatie kunt u vinden in bijgaande Informatiebrief Bewoners Oranjebuurt en de uitnodigingsbrief informatie bijeenkomst Oranjebuurt.

Sjors van Eeden is uitvoerder en bereikbaar op 06-10033871 en sjors.vaneeden@verkley.nl.

Bijlagen: